EKO ŠOLA

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA v šolskem letu 2015/2016Eko šola

 

Ekošola kot način življenja je celosten program šole, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Projekti, v katere se aktivno vključuje lokalna skupnost in podjetja, so lahko odlično dopolnilo na poti k uresničevanju ciljev. Eko šola se izvaja skozi celo šolsko leto in vključuje vse učence vseh starosti, njihove učitelje in ostale delavce šole.

Učenci kot ekodetektivi opozarjajo na nepravilnosti na področju rabe energije in vode. Skupaj z učitelji skrbimo za obveščanje o aktualnih dogodkih v svetu glede varstva okolja, oblikujemo tematske dneve, na primer: dan voda, dan biotske raznovrstnosti, skrb za mokrišča, evropski dan parkov, dan Zemlje, dan okolja, dan boja proti AIDS-u, teden mobilnosti, teden mleka in mlečnih izdelkov, teden kemijske varnosti, teden gibanja in skrbi za zdravo prehrano idr.

Osnovna dejavnost je spoznavanje, načrtovanje in raziskovanje na področju varstva okolja, ogroženosti rastlinskih in živalskih vrst, obiski v industriji, intervjuji in oblikovanje zaključkov ter ozaveščanje o pomenu varovanja vseh oblik življenja,

vzrokih za podnebne spremembe in rešitvah ter o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. V okviru doseganja zgornjih ciljev s po razredih in avli šole ločeno zbirajo star papir, izrabljene kartuše, tonerji, mobiteli, pločevinke in elektronski odpadki in odpadni tekstilni izdelki.

 

Vključili se bomo v naslednje nacionalno vodene projekte:Eko šola

 

 • OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI

Kras, priložnost za učitelje in učence slovenskih ekošol – Breda Grenc

 • ZDRAVO ŽIVLJENJE

Zdrav način življenja, zdrava hrana, ekološka pridelana hrana – Helena Videnič Sterle

 • VODA

Voda kot življenjska vrednota – Petra Škofic Valjavec

 • RAVNANJE Z ODPADKI

Odpadki, nevarni odpadki, ločevanje odpadkov, ekološki otoki – Andreja Janša

Sodelovali bomo še v naslednjih dejavnostih:

 • Eko dan in ozaveščevalna akcija – Andreja Janša
 • Ekobralna značka – PEC – Andreja Janša
 • Natečaj voščilnic – PEC – Jasna Babič
 • Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš – Bitea   – Andreja Janša
 • Zbiralna akcija odsluženih električnih aparatov in elektronskih odpadkov – Andreja Janša
 • Ekokviz za OŠ – PEC – Andreja Janša
 • Mladi reporter – prispevki za objavo – Nives Butara Kovač
 • Zbiralna akcija papirja – Breda Grenc

 

Koordinator: Andreja Janša

Eko bralna značka: Darja Primc, Andreja Janša

Eko kviz: Andreja Janša

Ravnanje z odpadki: Andreja Janša

Koordinator za 2. triletje: Maja Kaučič

Koordinator za 1. triletje: Nataša Visintin

Vodja: Andreja Janša

 

 

PTIČJI GAJ

Ena izmed aktivnosti v okolici šole bo opazovanje ptic. V ta namen je bila narejena zasaditev dreves in grmov na travniku pred učilnicami naravoslovja. S tem smo želeli privabiti nekatere vrste ptic, ki jih bomo opazovali. S tem, da postavimo ptičje hišice in ptiče hranimo čez zimo, ter posadimo rastline, ki bogato obrodijo jagodičevje s katerim se ptice hranijo, vključimo še napajališča za ptice, dajemo otrokom možnost stika z živo naravo. Skupina ljubiteljev ptičev bo tako opazovala ptice ne zgolj preko enega leta temveč v obdobju več let in tako počasi izgrajevala svoje znanje, privabljala v okolico šole vedno večje število novih ptičev in tako postopoma izgrajevala ptičji gaj.

Cilji projekta:

– opazovanje ptic v širši okolici šole in ugotavljanje njihovih vrst

– raziskovanje življenjskih pogojev posameznih ptic(njihova hrana, življenjske navade, potrebe po obliki bivališča in gnezdišča itd.)

– izdelava predlogov oblikovanja ptičje hišice in gnezdišča za določeno vrsto ptic

– izvedba in postavitev ptičjih hišic in gnezdišč, ter posaditev rastlin, ki privabljajo ptice

– vzpodbujanje raziskovalnega duha

– medpredmetno povezovanje (tehnična vzgoja, slovenski jezik, angleški jezik …).

V novem šolskem letu bomo postavili hotel za žuželke (čmrlje, divje čebele, pikapolonice,…) in netpirnico (za opazovanje netopirjev).

Vodja: Mojca Colnar-Glamočak

 

NE PUSTIMO ŽIVALI NA CEDILU

Veliko živali dnevno konča svoje življenje na ulici, tudi zato, ker se jih lastniki naveličajo. Nov dom dobijo v zavetiščih, ki skrbijo za zapuščene in lačne živali. Dnevna oskrba za te živali veliko stane, zato želimo zavetiščem pomagati z donatorskimi prispevki. Z učenci bomo znirali hrano, odejice, igrače,… skozi šolsko leto in na ta način razvijali pri njih razvijali empatijo do nemočnih živali s katerimo delimo naš planet.

Vodja: Mojca Colnar – Glamočak

 

RECIKLAŽA OBLAČIL – MODNA REVIJA

Učenci bodo v okviru interesnih dejavnosti iz starih oblačil izdelovali nova oblačila in modne dodatke, ki jih bodo predstavili na modni reviji v pomladnem času.Vodji: Iris Kosmatin in Andreja Turšič

 

UČILNICA V NARAVI

Projekt učilnica v naravi poteka v vseh letnih časih v naših učilnici na igralnem delu igrišča. Učenci dosegajo učne cilje po programu (Učnem načrtu), le da so izpeljani v naravi, prilagojeni prostoru in pogojem, ki veljajo v naravi.

Koordinator: Maja Kaučič

Članice: Aleksandra Klančar, Petra Štilec, Tatjana Uhan, Helena Videnč Sterle, Katarina Grom, Mojca Colnar Glamočak

Ob tem se znotraj učilnice v naravi uredi šolski vrt za pridobitev znaka Šolski EKO vrt. Koordinatorka: Helena Videnič Sterle.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Jedilnik
mala_sola_rokenrola
Facebook OŠ Vižmarje Brod