JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo

Za učence od 1. do 3.razreda je organizirano jutranje varstvo od 6:30 do 8:30.

Podaljšano bivanje

Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja, kjer samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo domače naloge in se sproščajo ob igrah.

Podaljšano bivanje poteka do 15:15, kasneje je do 16:30 organizirano dežurno varstvo.

Starše prosimo, da v času, ko učenci opravljajo domače naloge (1.–2. razreda od 13. do 14. ure, 3.–5. razreda od 14. do 15. ure), ne prihajajo po otroka.