PRAVILNIKI

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

VZGOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE

HIŠNI RED

PRAVILNIK O OBJAVLJANJU FOTOGRAFIJ OTROK ZA POTREBE OSNOVNE ŠOLE VIŽMARJE BROD

PRAVILNIK O PODROBNEJŠIH KRITERIJIH IN POSTOPKU SUBVENCIONIRANJA ŠOLE V NARAVI OŠ VIŽMARJE BROD

KODEKS RAVNANJA UČITELJEV, UČENCEV IN STARŠEV

 

 

<