SVET STARŠEV

Svet staršev

V svetu staršev je iz vsake oddelčne skupnosti en predstavnik, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Povezava na E-svet staršev.

Jedilnik
mala_sola_rokenrola
Facebook OŠ Vižmarje Brod