UČBENIŠKI SKLAD

Šola vsako leto konec maja ali na začetku junija učencem razdeli sezname učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za novo šolsko leto ter naročilnico za učbeniški sklad ter ponudbe vsaj dveh založb oz. distributerjev za nakup delovnih zvezkov in potrebščin (ali učbenikov, če se ne odločijo za US). Seznami in naročilnice na US so tudi na šolski spletni strani.

Učbeniški sklad je za vse učence brezplačen, saj izposojevalnino plača Ministrstvo za šolstvo. Učenci si učbenike lahko izposodijo na podlagi naročilnice, ki jo do določenega datuma oddajo razredniku.

 

Učenci učbenike dobijo prvi teden pouka v novem šolskem letu (na vsak učbenik, ki so ga dobili, naj se na nalepko podpišejo v izogib zamenjave), vrnejo pa jih konec junija, na datum, ki ga določi šola.

Učenci morajo učbenike vrniti zavite v nove A4 samolepilne ovitke in strgana mesta na platnicah ali znotraj učbenika zalepiti s samolepilno folijo (nikakor ne z lepilnim trakom).

Učenec, ki učbenikov ne vrne do konca šolskega leta, po položnici plača največ 2/3 nabavne cene učbenika. Prav tako učenec plača največ ½ cene za učbenik, ki ga je vrnil preveč poškodovanega za nadaljnjo uporabo.

 

Za informacije v zvezi z učbeniškim skladom in delovnimi zvezki se lahko obrnete na skrbnico US Nives Butara-Kovač.

 

Hodil bom v 1. razred

Hodil bom v 2. razred

Hodil bom v 3. razred

Hodil bom v 4. razred

Hodil bom v 5. razred

Hodil bom v 6. razred

Hodil bom v 7. razred

Hodil bom v 8. razred

Hodil bom v 9. razred

Naročilnica za učbeniški sklad

Navodila za zavijanje učbenikov