ZDRAVA ŠOLA

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Zdrava šola je projekt, v katerega smo vključeni že od leta 2008. Tesno sodeluje s projektom Ekošola kot način življenja, saj se aktivnosti in vsebine prepletajo. Program Zdrave šole se zagotavlja:

 • z obveznim učnim načrtom kot medpredmetno in kroskurikularno povezovanje. (Upoštevamo odnos mladih do zdravja in dobrega počutja ter izhajamo iz predznanja, izkušenj, problemov, načina razmišljanja. Razvijamo življenjske kompetence oz. sposobnosti. Dejavne in sodelovalne oblike dela z večjo vključenostjo učencev spodbujajo tudi večjo zavzetost in pripadnost ideji, boljše rezultate pri delu v razredu, na šoli ter zainteresiranost za spremembe v lokalni skupnosti. Trudimo se, da bi učenci čim bolj optimalno razvili svoje potenciale in s tem dosegli višje izobraževalne in socialne cilje.)
 • s skritim učnim načrtom (vzdušje na šoli, klima, k čemur prispeva stalna skrb za ohranjanje in izboljševanje medsebojnih odnosov, dobro počutje, ustrezna pravila, interesne dejavnosti, projekti, tabori, organizacija šole nasploh),
 • z dobrimi povezavami z domom in skupnostjo (sodelovanje med šolo, družino in skupinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti, ki lahko podprejo dejavnosti na šoli, obenem pa šola recipročno vpliva tudi na razvoj lokalnega okolja).

 

12 ciljev mreže zdravih šol, ki jih moramo kot Zdrava šola uresničiti:

 1. Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo učencev, s tem da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, med učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 5. Izkoriščamo vsako možnost izboljšati zunanje in notranje šolsko okolje.
 6. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo ter poklicnim usmerjanjem.
 8. Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdrave prehrane.
 11. Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
 12. Vzpostavimo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpira pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Poenoten skupni program mreže Zdravih šol v Sloveniji vključuje področja kot so gibanje, zdrava prehrana, obvladovanje stresa, kajenje, alkoholizem in drugi problemi zasvojenosti, duševnega zdravja, kakovostne izrabe prostega časa, vrednot in odnosov. Vsebinska rdeča nit za šolsko leto 2015/2016 je usklajena z regijskimi zavodi in z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in se tudi letos glasi DUŠEVNO ZDRAVJE. V okviru rdeče niti bomo izboljševali duševno zdravje v šolskem okolju in krepili pozitivno samopodobo. Skušali bomo izpeljati projekt “To sem jaz! ” in “Ko učenca strese stress” v okviru razrednih ur.

Vsebine duševnega zdravja bomo v novem šolskem letu po svojih močeh poskušali integrirati v vsakdanjo šolsko prakso.

Vodja: Petra Škofic Valjavec

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.