ZNANOST MLADINI

Znanost mladini

ZNANOST MLADINI

Raziskovalna dejavnost ima na šoli dolgo in zelo uspešno tradicijo. Učenci so prejeli mnogo najvišjih priznanj in nagrad za raziskovalno dejavnost s področij slovenščine, turizma, sociologije, biologije, zgodovine, geografije, fizike, kemije, matematike, logike in drugih razpisanih tem.

Elemente samostojnega raziskovalnega dela pa je potrebno vnašati v vsakdanje delo učencev od 1. razreda naprej, saj bomo na ta način učni proces prenesli na učence, kar je pravzaprav zahteva sodobnega pouka.

 

Vodja: Petra Škofic Valjavec